Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ανανέωση Ετήσιας Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος των παιδιών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ  &                                                                    Μοσχάτο :  04 /02 /2014
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ.      5
6ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ



Θέμα:   Ανανέωση Ετήσιας Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος των παιδιών του 6ου Δημοτικού      
               Σχολείου Μοσχάτου

Αγαπητοί γονείς,

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι προτεραιότητα όλων μας.  Το Πρόγραμμα της Ετήσιας Ομαδικής  Ασφάλισης, που παρέχεται από το Σύλλογο Γονέων ήδη εδώ και δύο χρόνια, καλύπτει τα παιδιά μας για περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά  τη διάρκεια των μαθημάτων και των σχολικών εκδηλώσεων (εντός και εκτός σχολείου) καθώς και κατά τη μετάβαση και αποχώρησή τους από το σχολείο.  Υπήρξαν  τέτοιες  περιπτώσεις ατυχήματος  όπου  η  ασφάλεια  αποδείχθηκε  απαραίτητη.

Όμως, για τη συνέχιση του  προγράμματος και φέτος, και δεδομένου ότι τα έσοδα του Συλλόγου από τις συνδρομές έχουν μειωθεί  πολύ, είναι αναγκαίο να συμβάλουμε όλοι κατά  ένα  ποσοστό  (  2 ετησίως για κάθε παιδί ) και  το  υπόλοιπο  θα  καλυφθεί  από  τον  Σύλλογο.
 
Παρακαλούμε, εφ’ όσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, συμπληρώστε τα στοιχεία του/των παιδιών
στην  κάτωθι δήλωση και επιλέξτε «ΝΑΙ» στο πεδίο «Επιθυμώ να συνεχιστεί η ασφάλιση»  ή στο πεδίο «Επιθυμώ να συμπεριληφθώ στην ασφάλιση» (σε περίπτωση που συμμετέχετε για πρώτη φορά).

Η παρούσα θα πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στα μέλη του Συλλόγου Γονέων 
ΛΟΥΡΜΠΑ Κ. &  ΔΟΝΤΑ-ΒΟΥΖΑΛΗ Β. ,   κατά την πρωινή προσέλευση ή κατά το σχόλασμα (14:00 μ.μ.), μέχρι τις  14/02/2014 , στους  οποίους  θα  καταβάλετε  και την  συμμετοχή  σας, των  2  ευρώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
                                                                                                                                                               
Ονομα   Επώνυμο και  όνομα  Πατρός,    ασφαλιζόμενου/ης μαθητή/τριας: 

α)………………………………………………………………………………     
β)………………………………………………………………………………


·         Επιθυμώ να συνεχιστεί η ασφάλιση:     ΝΑΙ £     ΟΧΙ  £
·         Επιθυμώ να συμπεριληφθώ στην ασφάλιση:  ΝΑΙ £     ΟΧΙ  £
                                                                                               

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Για  το  Δ.Σ      Η  Πρόεδρος                                                                 Η   Γεν. Γραμματέας


ΛΟΥΡΜΠΑ  ΚΑΙΤΗ                                                     ΔΟΝΤΑ – ΒΟΥΖΑΛΗ  ΒΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου